Noticia

Coopera en la nostra labor social

  • Volem créixer, i conseguir que els nostres projectes siguen més grans cada dia.
  • Volem desplegar un Pla de Beques que faça créixer el número de beneficiaris de les nostres seccions deportives.
  • Volem ampliar i millorar les condicions de l’Escola de Futbol Adaptat de Levante UD EDI i Levante UD PC, aixina com de les seues activitats extra (petanca i tenis de taula) i del nostre equip d’Hoquei en Cadira de Rodes Elèctrica, Levante UD Masclets.
  • Volem que el nostre deport paralímpic alcance les condicions per a competir en tornejos nacionals.
  • Volem continuar treballant junt a unes altres associacions i projectes que aposten per la inserció social a través del deport.

COM?

1. Pots fer la teua donació en el compte de Caixa Popular: ES54 3159 0037 1325 4033 0129. Facilita les teues senyes al correu electrònic areasocial@fundacionlevanteud.org per a demanar el certificat de donació.

2. Pots escriure’ns a areasocial@fundacionlevanteud.org demanant més informació sobre fórmules de pagament i/o cooperació, sigues particular o empresa.

3. Pots cooperar de manera continuada donant-te d’alta com a cooperador de l’Àrea Social tocant al 902 220 304 per a concertar una cita i donar-te d’alta en les oficines del “Ciutat de València”, o fer-ho des de casa descarregant este PDF, omplint les teues senyes i enviant-lo, posant en el tema del correu electrònic “YO COLABORO” a areasocial@fundacionlevanteud.org.

DESCARREGAR PDF

DEDUCCIONS FISCALS PER A PERSONES FÍSIQUES

A partir de 2016, els contribuents de l’IRPF poden deduir de la quota íntegra el resultat d’aplicar a la Base de la deducció corresponent al conjunt de donatius, donacions i aportacions que tenen dret a deducció l’escala següent:

(BASE DE LA DEDUCCIÓ;

IMPORT FINS A;

PERCENTATGE;

RESTANT BASE DEDUCCIÓ)

La base d’esta deducció no pot excedir el 10% de la base liquidable del contribuent.

DEDUCCIONS FISCALS PER A PERSONES JURÍDIQUES

Els subjectes passius de l’IS podran deduir-se de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes del 35% de la Base de la deducció. Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’hagueren efectuat donatius que tinguen dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per un import igual o superior al del període anterior ,el percentatge serà del 37,5%.

La base d’esta deducció no podrà excedir el 10% de la base imponible. Les quantitats que excedixquen este límit es podran aplicar en els pròxims 10 períodes impositius immediats i successius.

Per a més informació, consulte el seu assessor fiscal.

areasocial@fundacionlevanteud.org

Tel.: 902 220 304