Noticia

Comunicat: celebració i resultat de la Junta General Ordinària de la Fundació Levante UD ‘Cent Anys’

La Fundació del Levante UD ‘Cent Anys’ ha celebrat aquest dilluns 27 de juliol la seua Junta General Ordinària en la qual els membres del Patronat han aprovat el Pla d'Actuació i la Memòria explicativa corresponents a l'exercici econòmic 2020-2021.

Els punts de l'ordre del dia han sigut els següents:

1) Informe del President, Vicente Furió Garcerá.

2) Examen i, en el seu cas, aprovació del Pla d'Actuació i Memòria explicativa corresponents a l'exercici econòmic 2020-2021. Com s'ha esmentat, aquest punt ha sigut aprovat pel Patronat.

3) Informe Compliance

4) Precs i preguntesNoticia

Naix el nostre nou formulari online per a col·laborar amb els projectes socials de la Fundació; més còmode i fàcil que mai!

La Fundació del Levante UD ha ideat una nova fórmula perquè les persones que vulguen col·laborar amb els projectes socials granotes puguen fer-ho amb la major de les comoditats possibles. Es tracta del formulari online colabora.fundacionlevanteud.org, una plataforma amb la qual, amb uns pocs passos, es podrà col·laborar econòmicament de manera senzilla al treball que fa la Fundació quant a...