Noticia

Comunicat de la Fundació del Levante UD Cent Anys

El Patronat de la Fundació del Levante UD Cent Anys s'ha reunit aquesta vesprada en l'estadi Ciutat de València en Junta General Ordinària i, després de l'informe del Sr. President Vicente Furió i l'informe sobre la venda d'accions, s'han aprovat per unanimitat el punt 3 (Examen i, en el seu cas aprovació de l'Inventari, Balanç, Compte de Resultats i Memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica i liquidació del Pla d'Actuació de l'exercici econòmic tancat el 30 de juny de 2019) i el punt 4 (Nomenament d'auditor de comptes).

En la Junta General del Patronat de la Fundació estaven presents o representats 22 dels 23 patrons.

Quant al punt 6, la fixació de la posició de la Fundació en la pròxima Junta General d'Accionistes del Levante UD convocada per a el pròxim dia 16 de desembre del present any, s'ha decidit aprovar per unanimitat els punts 1 i 2 referents al balanç de comptes de la 2018-19 i al Pressupost de la 2019-20, mentre que per majoria i una abstenció s'aprova el punt 3 i 4, referents a la modificació de l'article 15 dels Estatuts Socials i, en el seu cas, fixació de la retribució dels Consellers Executius de la Societat i, d'altra banda, el nomenament d'auditors.

Cal subratllar que els patrons-consellers, Francisco Javier Catalán, Francisco Fenollosa i Luis Calero, no han votat en aquest punt 6 de l'ordre del dia del Patronat.

A València, a cinc de desembre de 2019

La Fundació del Levante UD i Timpers s'alien per a llançar unes sabatilles solidàries d'edició limitada

La Fundació del Levante UD i l'empresa alacantina Timpers han unit els seus camins per a fer un pas més cap avant en el projecte d'inclusió social dels granotes. En aquest cas, en el capítol de l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual.Timpers -secundada per l'acceleradora de startups Lanzadera, pertanyent al hub d'emprenedoria Marina de Empresas que impulsa Juan...

Noticia

La Fundació del Levante UD ‘Cent Anys’ reprendrà la venda d'accions el 13 de juliol

L'adquisició d'accions del Levante UD que estaven en possessió de la Fundació Levante UD ‘Cent Anys’ continuarà una vegada les oficines del club en el Ciutat de València reprenguen la seua activitat normal. El 13 de juliol serà la data en què les persones interessades a adquirir accions de la societat puguen tornar a fer-ho en en horari de 09.00...

Els ambaixadors de la Fundació i l'Escola del Levante UD, junts impartint valors als futbolistes de la pedrera

L'Àrea de Desenvolupament Personal, Professional i d'Optimització del Rendiment de l'escola del Levante UD ha realitzat en els últims temps activitats de sensibilització i comprensió cap a les persones que tenen alguna discapacitat visual, motor, auditiu o mental. Per a això, s'han treballat continguts del documental ‘Maneras de Vivir’ i una de les últimes iniciatives ha sigut les reunions virtuals...